Agility

Agility

Agility

Agility je velmi oblíbený psí sport, kdy pes překonává přesně stanovenou trať překážek za pomoci psovoda. Cílem je všechny překážky překonat bez chyby, ve správném pořadí a v co nejrychlejším čase.

Překážky jsou:

Skokové: jednoduché, dvojité, skok daleký, kruh
Přebíhací: kladina, áčko, houpačka
Probíhací: slalom a tunely

Psi jsou rozděleni do 3 až 5 velikostních kategorií a také dle obtížnosti na začátečníky (A1), pokročilé (A2), experty (A3). Agility je náročný sport pro psovoda ať už na zapamatovaní si počtu a pořadí překážek, tak na správné navádění psa v běhu. Nicméně s vývojem agility se stává i pro psy velice náročným.

Skloubení vysoké rychlosti 5 m/s či více a při tom přesně překonávat překážky tomuto sportu dává vysokou náročnost a stává se z něj opravdu vrcholový sport pro týmy které jsou perfektně připraveni jak fyzicky, tak psychicky.

Není však nutné, aby všichni o agility smýšleli pouze v této výhradně sportovní rovině. Agility je krásný sport a lze jej dělat čistě na hobby úrovni, pro radost a užít si to se psem.

Rezervační systém:

Přihlaste se na některý z našich tréninků. Srdečně vás zveme na naše připravované akce!

Naše psí sporty:

Agility

Psí sport, kdy pes překonává přesně stanovenou trať překážek za pomoci psovoda.

Hoopers

Pes překonává sérii překážek ve stanoveném pořadí na čas.

Dogpuller

Jedná se o sport s výcvikovou pomůckou pullerem (dvěmi fialovými kroužky).

Obedience

Neboli poslušnost je jako sport, zaměřený na vykonávání daných cviků.

Coursing

Psí sport jehož cílem je ulovit střapec tažený navijákem.