Každoročně konané halové tréninky přes zimní období probíhaly na Budějovickém výstavišti, v pavilónu B1, v období od 15. prosince 2010 do 15. března 2011.

Na halových trénincích jsme měli možnost uvítat tyto trenéry:

  • 08. - 09. ledna - víkendovka se Z. Spolkem
  • 23. ledna - nedělní trénink s K. Lerlovou
  • 13. února - nedělní trénink s Z. Spolkem
  • 19. - 20. února - víkendovka s A. Glöcknerovou

Všem bych chtěla poděkovat za cenné rady a zkušenosti, které nám předali, a moc si vážíme toho, že za námi ochotně přijeli. DĚKUJEME!