Zimní halové tréninky probíhaly od 1. prosince 2011 do 1. března 2012.

Na halových trénincích jsme měli možnost uvítat tyto trenéry:

  • 10. - 11. prosince - víkendovka se Z. Spolkem
  • 7. - 08. ledna - víkendovka s A. Glöcknerovou
  • 14. - 15. ledna - víkendovka s P. Koškem
  • 21. - 22. ledna - víkendovka se Z. Spolkem
  • 28. - 29. ledna - víkendovka s A. Glöcknerovou
  • 25. února - intenzivka s K. Lerlovou

Všem bych chtěla poděkovat za cenné rady a zkušenosti, které nám předali a moc si vážíme toho, že za námi ochotně přijeli a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v následujících ročnících.