Školka pro štěňata

Školka je určena zejména pro všechny psíky od 3 do 12 měsíců. Nicméně je možnost do školky dorazit i se starším psíkem, pokud naznáme, že obsah školky je to pravé.

Ve školce se zaměřujeme na dobré základy pro každého psíka. Budujeme vztah, spolupráci a důvěru. Maximálně se snažíme učit hrou a myslet na individuální potřeby a vývoj psíka. Dovednosti, které učíme v rámci školky jsou např.: hra s páníčkem, motivace na pamlsky, přivolávačské hry, klecové hry, nosetouch, soustředění, základy sebekontroly, manipulaci atd. Ve školce dáváme dostatek prostoru i vzájemným hrám mezi psíky.
základní poslušnost
Na lekcích poslušnosti učíme psovoda a psa základním povelům vhodných do běžného života jako je přivolání, polohy, odložení, chůze na vodítku aj. Navazujeme na dovednosti ze školky, případně je opakujeme a pilujeme. K základům také patří dovednosti spojené s běžným fungovaním v životě jako je míjení psů, odvolaní z interakce se psi,… Cvičíme buď skupinově daný cvik či dovednost a nebo každý psík jednotlivě.
reaktivci (problémové chování)
Lekce pro reaktivce mohou absolvovat všichni psi, kteří z pohledu majitele reagují na nějaké podněty přehnaně.

Nejčastěji se na nás obracejí klienti s problémy jako je štěkání, agrese, neschopnost zůstat doma, přehnaná reakce na psi, strach a úzkosti z čehokoliv. V těchto lekcích se snažím o to, abych naučila majitele jeho psovi rozumět co mu říká a našli jsme jádro problému proč pes reaguje přehnaně. Snažím se neřešit problém přes poslušnost, ale přes vyřešení právě toho jádra. Provádíme nácviky daných situací s učíme psa vhodnému chování. Psovod se učí správně reagovat a provádět vhodný managment situace.

Cílem je chování dostat na „snesitelnou“ míru a nebo v lepším případě úplně odstranit problémové chování.