Socializace

Socializační procházky jsou koncipované pro cca 5 psů. Zaměřujeme se na komunikaci zejména mezi psi navzájem. Je velmi důležité správně číst signály, aby jsme věděli co se v dané situaci děje. Neméně důležitou součástí je pak komunikace psa ke svému člověku a v poslední řadě se zaměřujeme na vhodné chování psovoda v situacích, aby jsme případně předcházeli konfliktům, neeskalovali konflikt atd. Vše probíhá řízeně pod kontrolou a s maximálním ohledem na bezpečnost.
tykačky
Tento formát lekcí slouží zejména pro psi, kteří mají problém v psích komunikacích (bojí se psů, jsou po napadení, špatná socializace, agrese aj.). Před absolvováním takové lekce je vhodné mít za sebou již nějakou lekci reaktivců nebo socializačních procházek.

Na lekcích učíme psi správně komunikovat, být schopen odejít z vyhrocených situacích atd. Psi zde mají možnost opravdu mluvit s minimem omezení. Jde o velmi efektivní učení skrze praxi. Majitele učíme co mu psík říká a jak správně s ním komunikovat a případně i podpořit žádoucí chování. To vše v bezpečném prostoru se správnými psími lektory.